Blanckaert Bruls

Tip voor bedrijven die een bedrijfswagen aanbieden.

22-05-2017

Wanneer politiediensten een verkeersovertreding vaststellen, ontvangt u als bedrijf een pv met daarin een toelichting van de vaststellingen. Samen met dit pv ontvangt u ook een antwoordformulier.

Best zorgt u er voor om dit antwoordformulier ingevuld en tijdig terug te sturen, waarbij u duidelijk de identiteit van de bestuurder vermeldt. Ook wanneer de bestuurder steeds dezelfde is en/of wanneer de overtreding niet betwist wordt, dient U dit formulier in te vullen!

De Wegcode verplicht u als bedrijf tot het meedelen van de identiteit van de bestuurder en het niet nakomen van deze verplichting is strafbaar gesteld. Deze verplichting is niet nieuw maar het Openbaar Ministerie ziet hier tegenwoordig wel strenger op toe.

Steeds vaker gaat het Openbaar Ministerie over tot dagvaarding van het bedrijf dat nalaat om de identiteit van de bestuurder mee te delen. De geldboete bedraagt dan minimaal 1.200 € en dit wordt verdubbeld bij een herhaling binnen de 3 jaar.

Dus, zelfs wanneer slechts een gedeelte van de geldboete effectief is en het resterende deel met uitstel, kan de boete vaak hoger zijn dan de boete die van toepassing zou zijn geweest voor de verkeersovertreding zelf. Bij een kleine verkeersovertreding bedraagt de minnelijke schikking/geldboete vaak 50 € of 110 € voor de bestuurder terwijl voor het niet meedelen van de identiteit van de bestuurder het bedrijf veroordeeld kan worden tot een effectieve geldboete die een veelvoud is van dit bedrag. Een effectieve geldboete van 600 € of zelfs meer is niet uitgesloten.

Houd hiermee dus rekening en zorg dat U steeds het antwoordformulier invult en terugstuurt. 

Best doet u dit zelf en laat u dit niet over aan de bestuurder. Zo bent u zeker dat deze formaliteit tijdig wordt nagekomen en kan u een veroordeling en een geldboete voorkomen.

Mocht u toch een dagvaarding ontvangen, dan kan u natuurlijk steeds bij  ons kantoor terecht om u in deze procedure bij te staan.