Blanckaert Bruls

Algemene voorwaarden

 

 1. Informatieverplichting volgens de Dienstenwet van 26.03.2010

  BVBA Blanckaert / Bruls is gevestigd te 3520 Zonhoven, Halveweg 96/1 en met ondernemingsnummer 0677.757.608.

  Blanckaert / Bruls BVBA heeft samenwerkingsovereenkomsten met Advocatenkantoor Bruls BVBA, Blanckaert Advocaten BVBA, Meester An Lens, Meester Benjamin Stevens en Meester Melissa Cybulski. Allen zijn zij advocaten in België en ingeschreven bij de Balie van Limburg. De kantoren zijn eveneens gevestigd te 3520 Zonhoven, Halveweg 96/1.

  De burgerlijke aansprakelijkheid is verzekerd bij Amlin Europe NV, Konings Albert II-laan 9 te 1210 Brussel. Er is standaard een waarborg voorzien van 2,5 mioe euro.

 2. Tarieven
  • Voor een eerste consultatie geldt een vast bedrag van € 75 excl. btw.
  • Voor alle cliënten worden offertes en/of een dienstovereenkomst opgesteld waarin de tarieven duidelijk omschreven staan. Deze variëren naar het belang van de zaak, het complexe karakter en de snelheid waarmee de procedure moet gevoerd worden.
  • U kan als cliënt ook voor één bepaalde zaak andere ereloontarieven afspreken die schriftelijk overeengekomen worden. Er wordt u een offerte op maat van de zaak gemaakt.
  • Blanckaert / Bruls heeft het recht om provisies te factureren.
 3. Betalingsvoorwaarden
  • Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen tenzij anders overeengekomen.
  • Bij niet- of laattijdige betaling is de debiteur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadebeding verschuldigd van 10 % van het factuurbedrag met een maximum van € 2.500.
  • Bij niet- of laattijdige betaling van onze facturen wordt aan de debiteur die ondernemer is een interest aangerekend vanaf de vervaldag van de factuur. Dit is de interestvoet overeenkomstig de Wet op de Betalingsachterstand bij Handelstransacties van 02.08.2002. Is deze debiteur een particulier, dan wordt een rentevoet aangerekend die overeenstemt met de wettelijke interestvoet vanaf de eerste ingebrekestelling.
  • In geval van niet- of niet tijdige betaling heeft Blanckaert /Bruls het recht haar prestaties op te schorten.
  • In geval van betwisting zullen enkel de rechtbanken van Hasselt bevoegd zijn.
  • Het Belgisch recht is van toepassing.
 4. Intellectuele eigendom

  De intellectuele rechten op alle documenten die door Blanckaert/Bruls Advocaten worden opgesteld blijven eigendom van Blanckaert/Bruls Advocaten.

  Deze documenten zijn enkel voor eigen gebruik en mogen niet worden doorgegeven aan derden voor reproductie.

 5. Beroepsregels

  Alle advocaten van Blanckaert / Bruls Advocaten zijn ingeschreven aan de Balie van Hasselt. Zij zijn allen onderworpen aan de reglementen van de Nationale Orde, de Orde van Vlaamse Balies en deze van de Balie Limburg. Meer info vindt u op de sites www.advocaat.be en www.balielimburg.be.

  Alle advocaten genieten permanent bijkomende opleidingen.

 6. Klachten

  Voor klachten kan u terecht bij Mr. Bernard Blanckaert, Halveweg 96/1, 3520 Zonhoven. Tel: 011 51 01 01, Fax: 011 51 01 00 of per mail bernard@blanckaert-bruls.be.

  Elke klacht wordt binnen de 24 uur behandeld.