Blanckaert Bruls

DE BELGISCHE WETGEVER VERGROOT GREEP OP B2B-OVEREENKOMSTEN!

04-06-2019

Op 21 maart ll. keurde het parlement een wet goed die met zekerheid een ingrijpende impact zal hebben op contacten tussen ondernemingen.


Wat is er nieuw?

De wet stelt drie maatregelen voorop:

(i) De wet voert een verbod in van misbruik van economische afhankelijkheid. Zo zal een onderneming die zich in een machtsverhouding bevindt ten aanzien van zijn klant/leverancier die afhankelijkheid niet langer  kunnen misbruiken, bijvoorbeeld door onbillijke aan- of    verkoopvoorwaarden op te leggen.
 
(ii) De wet voorziet in een uitbreiding van het bestaande algemene verbod op oneerlijke marktpraktijken en dit in het bijzonder met betrekking tot misleidende en agressieve praktijken, bijvoorbeeld door het opleggen van onredelijke verbintenissen, bewijsmiddelen uit te sluiten voor één partij of beëindigingsmogelijkheden te zeer te beperken.

(iii) Ten derde -en niet in het minst- viseert de nieuwe wet de onrechtmatige clausules in B2B-overeenkomsten. Clausules die een kennelijk onevenwicht creëren tussen professionele contractspartijen zullen voortaan onrechtmatig en nietig zijn. De gevolgen kunnen zich uitbreiden tot de volledige overeenkomst. Een gewaarschuwd ondernemer…

Wat te doen?

U doet er goed aan om overeenkomsten die na de inwerkingtreding van de wet gesloten, gewijzigd of vernieuwd zullen worden te (laten) nalezen en aanpassen wanneer nodig. Ongetwijfeld zullen dergelijke clausules vaak het voorwerp gaan uitmaken tussen partijen wanneer één partij aan haar betalingsverplichting wil uitkomen.

De wet werd op dit moment nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De diverse onderdelen van de wet treden na publicatie op een ander moment in werking.

Indien u daarover vragen zou hebben, neem gerust contact op met één van onze experten!

Mr. Benjamin Stevens                                                                           Mr. Bernard Blanckaert
011/51.01.04                                                                                           011/51.01.01
benjamin@blanckaert-bruls.be                                                           bernard@blanckaert-bruls.be