Blanckaert Bruls

Het nieuw wetboek van vennootschappen - wat met bestaande vennootschappen?

03-05-2019

U heeft er de laatste weken en maanden ongetwijfeld al veel over gelezen en gehoord, maar vanaf 1 mei is het ook officieel zo ver. Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (afgekort: WVV) is in werking getreden.

De bedoeling van de wetgever is om veel meer flexibiliteit mogelijk te maken en verwacht wordt dat het nieuwe wetboek inderdaad een ‘gamechanger’ zal zijn. Maar wat met bestaande vennootschappen en de toepasselijke regelgeving?

We lichten de vuistregels hierna even toe:

(i) Nieuwe vennootschappen die worden opgericht vanaf 1 mei 2019 vallen volledig onder de nieuwe wetgeving;

(ii) Bestaande vennootschappen kunnen er vanaf 1 mei 2019 voor kiezen om vrijwillig de nieuwe regels toe te passen. Dit vereist een statutenwijziging.

(iii) Dwingende bepalingen van de nieuwe regelgeving worden op 1 januari 2020 van toepassing op bestaande vennootschappen, zijnde:

a. De omvorming van kapitaal in de BV in statutair onbeschikbaar eigen vermogen;
b. De nieuwe benamingen en afkortingen;
c. De regeling inzake winstuitkering in de BV;
d. De alarmbelprocedure.

(iv) Om ook formeel aan te sluiten bij het nieuwe recht en de statuten aan te passen, krijgen de bestaande vennootschappen, verenigingen en stichtingen de tijd tot 1 januari 2024, tenzij zij er reeds eerder voor gekozen heeft zich eerder aan te passen. Vanaf de eerste statutenwijziging na 1 januari 2020, zal de vennootschap alle nieuwe regels moeten implementeren op straffe van aansprakelijkheid.

(v) Indien de vennootschap op 1 januari 2024 nog niet is omgevormd, zal zij op die datum van rechtswege worden omgevormd in de dichtst aanleunende rechtsvorm.

Voor bestaande vennootschappen blijft de oude wetgeving dus nog even van toepassing, maar de wetswijziging is in dat verband wel een mooie gelegenheid om de bestaande statutaire bepalingen en de aandeelhoudersafspraken eens onder de loep te (laten) nemen.

Wacht dus zeker niet tot de deadlines dreigen te verstrijken en bereid alvast de aanpassingen voor. Zo vermijdt u dat de statutenwijzigingen in zeven haasten en in allerijl moeten gebeuren of de dwingende wijzigingen niet aansluiten bij de noden of wensen van de vennootschap.

Indien u daarover vragen zou hebben, neem gerust contact op met één van onze experten!